certification

ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଟମ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି | ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦଳ ପ୍ରାୟତ consult ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ମତାମତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ | ତୁମର ସ୍ପେକ୍ସକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ନମୁନା ସହିତ ବିତରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ | ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ସେବା ଏବଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରୟାସ ବୋଧହୁଏ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ | ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ଉଚିତ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଇମେଲ ପଠାଇ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର କିମ୍ବା ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ କଲ କର | 

ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

ISO

ISO |

LA

LA

ISO 9001

ISO 9001

Patent certificate

ପେଟେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

Patent certificate

ପେଟେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

TN-23184 SYI

TN-23184 SYI |

TN-23184 SYI

TN-23184 SYI |

TN-23184-F SYI Fee Invoice

TN-23184-F SYI ଦେୟ ଇନଭଏସ୍ |

TN23184rep

TN23184rep

TN-23184SYITestSheets

TN-23184SYITestSheets |

TN-23184SYITestSheets

TN-23184SYITestSheets |

TN-23184SYITestSheets

TN-23184SYITestSheets |

TN-23184SYITestSheets

TN-23184SYITestSheets |

TN-23184SYITestSheets

TN-23184SYITestSheets |

TN-23184SYITestSheets

TN-23184SYITestSheets |

TN-23184SYITestSheets

TN-23184SYITestSheets |

TN-23184SYITestSheets

TN-23184SYITestSheets |

TN-23192 SYI

TN-23192 SYI |

TN-23192 SYI

TN-23192 SYI |

TN-23192-F  SYI  Fee Invoice

TN-23192-F SYI ଦେୟ ଇନଭଏସ୍ |

TN23192rep

TN23192rep

TN-23192SYITestSheets

TN-23192SYITestSheets |

TN-23192SYITestSheets

TN-23192SYITestSheets |

TN-23192SYITestSheets

TN-23192SYITestSheets |

TN-23192SYITestSheets

TN-23192SYITestSheets |

TN-23192SYITestSheets

TN-23192SYITestSheets |

TN-23192SYITestSheets

TN-23192SYITestSheets |

INMETRO N95-PFF2(S) 08462-01_2020 (002)

INMETRO N95-PFF2 (S) 08462-01_2020 (002)

INMETRO N95-PFF2(S) 08462-01_2020 (002)

INMETRO N95-PFF2 (S) 08462-01_2020 (002)

TN-24226 SYI

TN-24226 SYI |

TN24226rep

TN24226rep

TN-24226SYITestSheets

TN-24226SYITestSheets |

TN-24226SYITestSheets

TN-24226SYITestSheets |

TN-24226SYITestSheets

TN-24226SYITestSheets |

TN-24226SYITestSheets

TN-24226SYITestSheets |

TN-24226SYITestSheets

TN-24226SYITestSheets |

TN-24226SYITestSheets

TN-24226SYITestSheets |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |

YQD8008 YQD95

YQD8008 YQD95 |